Under 13 Fixtures 2014

 

**
Zone A  Zone B
Date
May 14th Llechryd v Whitland Carew v Crymych
Cresselly v KilgettyHaverfordwest v Neyland
Hook v StackpoleNarberth v Saundersfoot

June 4thKilgetty v HookCrymych v Haverfordwest
Stackpole v Llechryd Neyland Beat Narberth
Whitland v Cresselly Saundersfoot Beat Carew

June 16thHook v CressellyNarberth v Haverfordwest
Llechryd v KilgettyCarew v Neyland
Whitland v StackpoleCrymych v Saundersfoot

July 14thHook v WhitlandNarberth v Crymych
Kilgetty v StackpoleHaverfordwest v Carew
Cresselly v LlechrydSaundersfoot v Neyland

July 28thCresselly v StackpoleHaverfordwest v Saundersfoot
Kilgetty v WhitlandNeyland v Crymych
Llechryd v HookCarew v Narberth
****** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********