Under 15 Fixtures 2014

 

*
Zone A  Zone B
Date
May 28thNarberth v Pembroke DockLlechryd v Cresselly
Neyland Beat Haverfordwest Stackpole Lost to Hook
Pembroke v CarewKilgetty v Crymych
Burton v byeWhitland v bye

June 11thPembroke Dock v BurtonCresselly v Whitland
Carew v NeylandCrymych v Stackpole
Haverfordwest v PembrokeHook v Kilgetty
Narberth v byeLlechryd v bye

June 25thBurton v NeylandWhitland v Stackpole
Narberth v CarewLlechryd v Crymych
Haverfordwest v Pembroke DockHook v Cresselly
Pembroke v byeKilgetty v bye

July 2ndNarberth v PembrokeLlechryd v Kilgetty
Neyland v Pembroke DockStackpole v Cresselly
Burton v HaverfordwestWhitland v Hook
Carew v byeCrymych v bye

July 9thHaverfordwest v NarberthHook v Llechryd
Carew v Pembroke DockCresselly v Crymych
Pembroke v BurtonKilgetty v Whitland
Neyland v byeStackpole v bye

July 16thPembroke v NeylandKilgetty v Stackpole
Narberth v BurtonCrymych v Hook
Haverfordwest v CarewLlechryd v Whitland
Pembroke Dock v byeCresselly v bye

July 23rdNeyland v NarberthStackpole v Llechryd
Pembroke Dock v PembrokeCresselly v Kilgetty
Carew v BurtonWhitland v Crymych
Haverfordwest v byeHook v bye
******* ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********